starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe Wersja kontrastowa

PORT Mazowsze - Punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

06-07-2021 11:46

A A A

Informujemy, że 1 lipca 2021 r. wznowiona została działalność PORT Mazowsze - punktu specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych na terenie woj. mazowieckiego.
Towarzystwo Nasz Dom realizuje to zadanie we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
PORT Mazowsze jest kontynuacją działalności poradni prowadzonej przez Towarzystwo Nasz Dom od 2017 roku, z której skorzystało wiele rodzin adopcyjnych i zastępczych.
Podstawowym celem działalności PORT Mazowsze jest specjalistyczna pomoc psychologiczna odpowiadająca na potrzeby rodzin adopcyjnych i zastępczych. Z oferty mogą korzystać rodzice adopcyjni, opiekunowie zastępczy oraz dzieci znajdujące się w ich opiece.
Oferta PORT Mazowsze obejmuje:
Konsultacje indywidualne dla opiekunów i dla dzieci;
Terapię indywidualną dla opiekunów i dla dzieci;
Konsultacje rodzinne;
Terapię rodzinną;
Formy pracy grupowej: grupy wsparcia i superwizje dla opiekunów.
Usługi świadczone są w formie on-line poprzez komunikatory internetowe (np. Skype) oraz w uzasadnionych przypadkach w formie osobistych spotkań z zachowaniem środków ochrony osobistej; dzięki temu pomoc jest dostępna dla osób zamieszkujących odległe miejscowości i wsie woj. mazowieckiego.
Pomoc świadczona w ramach PORT Mazowsze jest nieodpłatna.
Wszelkie informacje dot. działalności PORT Mazowsze znajdą Państwo na stronie http://towarzystwonaszdom.pl/port-mazowsze/
Kontakt 531 018 155; portmazowsze@naszdom.org.pl
19586 odwiedzin