starostwo powiatowe w sochaczewie

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa Pomoc społeczna Ważne numery kontaktowe

Nabór do II edycja programu "Aktywny Absolwent"

25-05-2020 08:36

A A A

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON i realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
➡️ posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
➡️ są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Instytut oferuje uczestnikom:
➡️ szkolenia i kursy zawodowe,
➡️ naukę języków obcych,
➡️ płatne staże zawodowe,
➡️ doradztwo i coaching.

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie
http://pzn.org.pl/projekt-aktywny-absolwent/

We wszystkich sprawach dotyczących projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

 
 
7489 odwiedzin