starostwo powiatowe w sochaczewie

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa Pomoc społeczna Ważne numery kontaktowe

Akty Prawne

A A A

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2019 poz. 1111 -  jednolity tekst ustawy 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

9041 odwiedzin