starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Podsumowanie dofinansowania projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

11-12-2020 11:51

A A A

Ponad 230 tys. na wsparcie najmłodszych

 

W ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii SARS-CoV-2 powiat sochaczewski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizował w ostatnim kwartale 2020 r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach projektu objęto wsparciem 31 rodzin zastępczych spokrewnionych, 21 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 1 placówkę. 172 osoby, w tym 34 dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach zostało wyposażonych w 2 080 sztuk maseczek, 20 800 par rękawiczek, 20 800 oraz 152 litry płynu do dezynfekcji. Dodatkowo POW w Giżycach wyposażono w 2 miejsca kwarantanny. Zakupiono i przekazano podopiecznym PCPR i POW 65 sztuk laptopów do nauki zdalnej, 3 sztuk sprzętu multimedialnego, 2 projektory/rzutniki, 1 kamerę oraz 13 sztuk oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością. Łączna wartość otrzymanych środków w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wyniosła 234 499 zł.

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, w szczególności wsparcie dzieci w rodzinach zastępczych, opiekunów zastępczych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy poprzez: zakup wyposażenia na realizowanie zadań w trybie zdalnego nauczania (laptopów, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością); zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (zakup maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekcyjnych); zakup wyposażenia do organizacji dwóch miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Odbiorcami projektu byli wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, pozostające w pieczy zastępczej do 25. roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Założeniem projektu było wzmocnienie rodzin zastępczych z terenu powiatu sochaczewskiego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach w zakresie bezpiecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie/PCPR

ZOBACZ GALERIE

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew