starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Jak zostać rodziną zastępczą w 5 krokach?

11-12-2020 11:57

A A A

Jak zostać rodziną zastępczą w 5 krokach?
 
Krok 1 Zgłoszenie swojej kandydatury do organizatora pieczy zastępczej.
W naszym powiecie taką funkcję pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie (PCPR). Pracownicy PCPR przeprowadzają z kandydatami wstępną rozmowę, dotyczącą warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych.
 
Krok 2 Złożenie wniosku.
Złożenie do PCPR pisemnego wniosku kandydata oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń lekarskich:
• zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa PCPR;
• potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania;
• zaświadczenia o zatrudnieniu,
• akt małżeństwa (wyciąg aktualny), ew. sentencja rozwodowa,
• oświadczenie dot. leczenia odwykowego i psychiatrycznego,
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 
Krok 3 Wstępna kwalifikacja.
Pracownicy PCPR przeprowadzają z kandydatami wywiad mający na celu analizę ich sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, oraz udaje się z wizytą do domu kandydata w celu ustalenia jego warunków bytowych i mieszkaniowych, a psycholog i pedagog sprawdzają predyspozycje oraz motywację kandydatów do bycia rodziną zastępczą (konsultacje psychologiczno-pedagogiczne są bezpłatne i odbywają się w siedzibie PCPR).
 
Krok 4 Szkolenie.
Po przejściu powyższych kroków kandydat otrzymuje wstępną kwalifikację, która uprawnia go do wzięcia udziału w szkoleniu.
Szkolenie prowadzone jest według programu PRIDE i składa się z 12 sesji tematycznych odbywających się raz w tygodniu. Jedna sesja trwa około 4 godzin. Każde spotkanie porusza inne obszary rodzicielstwa zastępczego, z którymi kandydaci mogą się zapoznać już na etapie szkolenia. Program PRIDE skupia się na przekazaniu niezbędnych informacji do bycia opiekunem zastępczym w formie warsztatowej. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w naszej siedzibie..
Słowo PRIDE oznacza „dumę”. Rozwijając skrót możemy określić je jako źródło informacji, rozwoju i edukacji dla rodziców.
Celem szkolenia jest: pogłębianie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka oraz zwiększanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; poszerzanie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną; uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązek umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi.
 
Krok 5 Uzyskanie zaświadczenia.
Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji, kandydat otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia do przyjęcia dzieci. W zaświadczeniu znajdują się informacje o wcześniej wybranej formie rodziny zastępczej oraz wieku i ilości dzieci, które rodzina może przyjąć do swego domu.
 
Wszystkich zainteresowanych pełnieniem roli Rodziny Zastępczej zapraszamy do kontaktu:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: 46 864 18 05, e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl
44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew