starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 "ZDOBYWAĆ SZCZYTY" Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

Punkt konsultacyjny dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów.

21-12-2022 09:01

A A A

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie od kilku miesięcy  działa punkt konsultacyjny dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. Uruchomienie punktu jest  związane z realizacją projektu „Zdobywać szczyty” prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej „Stacja dom” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako partnerem.

Głównym celem punktu konsultacyjnego jest długoterminowa i regularna pomoc dla młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności  oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.

Działania w ramach punktu konsultacyjnego skupiają się na wsparciu indywidualnym, jednorazowym lub cyklicznym w formie konsultacji specjalistycznych oraz prowadzeniu warsztatów i spotkań grupowych dla opiekunów zastępczych oraz dzieci i młodzieży.  Odbyły się już pierwsze konsultacje dla wychowanków pieczy zastępczej. Związane były z poszukiwaniem mocnych stron w oparciu o testy Gallupa.

W listopadzie miało miejsce spotkanie informacyjne na temat środków finansowych, które usamodzielniający się młodzi ludzie  mogą otrzymać. Uczestnicy dowiedzieli się na co mogą przeznaczyć pieniądze i jakie warunki muszą spełnić aby je uzyskać. Spotkanie było pierwszym z cyklu. Oprócz typowych konsultacji ze specjalistami pracujemy także niekonwencjonalnie np. wykorzystując grę „Podróż bohatera”. Jest to gra planszowa, ale niezwykła. Służy do indywidualnej lub grupowej pracy nad rozwojem w dowolnie wybranym obszarze życia. Ideą gry jest wzmocnienie w graczu, poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania, a wszystko to jest bardzo istotne dla naszych podopiecznych.

Punkt konsultacyjny dostępny jest dla dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu sochaczewskiego oraz dla opiekunów zastępczych. Każdy wychowanek pieczy zastępczej  może skorzystać z konsultacji po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty. Nasi konsultanci posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne do zakresu udzielanych konsultacji i innych działań na rzecz beneficjentów punktu.

Mimo, że projekt „Zdobywać szczyty” trwa do czerwca 2023 r. Punkt konsultacyjny nie przestanie działać, ponieważ jest potrzebny zarówno wychowankom jak również opiekunom zastępczym. W przyszłym roku zamierzamy realizować warsztaty dotyczące usamodzielniania, które skierowane będą właśnie do opiekunów. Mamy nadzieję, że punkt będzie się rozwijał i nasze działania będą wsparciem dla tych, którzy tego potrzebują.

 

30719 odwiedzin