starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

10 października - ostatni dzień na złożenie wniosku

10-10-2023 12:30

A A A

Jesteś studentem, posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Skorzystaj z programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinasowaniem, wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
    • do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
    • do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.400 zł;
  • opłaty za naukę (czesne) - do wysokości 4.400 zł.

Złóż wniosek online - www.sow.pfron.org.pl lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 65, Sochaczew, tel. 46 864 18 06.

Terminy przyjmowania wniosków:

  • 01-31 marca 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)
  • 01września - 10 października 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

Szczegóły dostępne na stronie www.pcpr.powiatsochaczew.pl zakładka Osoby Niepełnosprawne

 

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew