starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

Aktywny Samorząd Moduł I Obszar C - DOFINANSOWANIA 2024 r.

09-07-2024 11:41

A A A

Przypominamy o trwającym do 31/08 naborze wniosków na dofinansowania likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I. Program finansowany jest ze środków PFRON.

W ramach Modułu I dofinansowania są podzielone na 4 obszary A,B,C i D.

Poniżej garść informacji dotyczących zadań w ramach Obszaru C.

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I.

 

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I OBSZAR C

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 1. Adresatami tego zadania są osoby posiadające:
 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • zatrudnienie lub uczęszczające do szkoły lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokującą uzyskanie zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, lub posiadające zlecenie z NFZ
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
 1. Pomoc udzielana jest co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy.
 2. Refundowane są koszty poniesione po zawarciu umowy.
 3. Udział własny wynosi 10 %.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi 17.600,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON do 27.500,00 zł. Refundacja kosztów dojazdu do eksperta PFRON w kwocie 220 zł.

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 1. Adresatami tego zadania są osoby posiadające:
 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia.
 1. Pomoc udzielana jest do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej na wcześniej dofinansowany przedmiot/usługę.
 2. Refundowane są koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
 3. Wysokość dofinansowania wynosi 3.850,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100,00 zł.

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 1. Adresatami tego zadania są osoby posiadające:
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowanie uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Pomoc udzielana jest co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy.
 2. Refundowane są koszty poniesione po zawarciu umowy.
 3. Udział własny wynosi 10 %.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 13.200,00 zł,
  • przedramienia – 28.600,00 zł
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 33.000,00 zł
  • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800,00 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500,00 zł,
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000,00 zł.

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 1. Adresatami tego zadania są osoby posiadające:
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • stabilność procesu chorobowego potwierdzony opinią eksperta PFRON,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowanie uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 1. Pomoc udzielana jest do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej na wcześniej dofinansowany przedmiot/usługę.
 2. Refundowane są koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
 3. Udział własny wynosi 10 %.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3. Refundacja kosztów dojazdu do eksperta PFRON w kwocie 220 zł.

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

 1. Adresatami tego zadania są osoby posiadające:
 • Znaczny stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
 1. Pomoc udzielana jest co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy.
 2. Refundowane są koszty poniesione po zawarciu umowy.
 3. Udział własny wynosi 10 %.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi 8.250,00 zł.

 

 

46811 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew