starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

Zmiany w programie Aktywny Samorząd

07-08-2019 09:49

A A A

AKTYWNY  SAMORZĄD

nowelizacja programu – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Do 10 tys.zł dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby z dysfunkcją ruchu w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r.           

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Minimalny udział własny wnioskodawcy w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 lat niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 16 lat orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowymi kryteriami są: nauka albo zatrudnienie, albo stwierdzone rokowania uzyskania zdolności do pracy lub do podjęcia nauki w wyniku uzyskania dofinansowania na zakup wózka elektrycznego. Warto podkreślić, że również osoby w wieku emerytalnym, gdy są zatrudnione, mogą uzyskać wsparcie w programie.

 

42926 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew