starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Nabór do II edycja programu "Aktywny Absolwent"

25-05-2020 08:36

A A A

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON i realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
➡️ posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
➡️ są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Instytut oferuje uczestnikom:
➡️ szkolenia i kursy zawodowe,
➡️ naukę języków obcych,
➡️ płatne staże zawodowe,
➡️ doradztwo i coaching.

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie
http://pzn.org.pl/projekt-aktywny-absolwent/

We wszystkich sprawach dotyczących projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

 
 
44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew