starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Ogólnopolski Projekt Fundacji Vis Maior „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

18-06-2020 09:19

A A A

Na prośbę fundacji Vis Maior, publikujemy poniższą informację:

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co oferujemy?

 • zajęcia z orientacji przestrzennej

 • zajęcia z poruszania się z psem przewodnikiem

 • zdalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i smartfonów

Kogo zapraszamy do projektu?

Pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące z całej Polski, które:

 1. Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z
  orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 2. W terminie od 01.04.2020 nie biorą udziału w zajęciach tego samego
  typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.
 3. Poruszają się z białą laską i chcą poznać nowe trasy lub popracować
  nad technikami bezpiecznego chodzenia.
 4. Korzystają z pomocy psa przewodnika i chcą zdobyć nowe umiejętności
  lub je utrwalać.
 5. Używają na co dzień komputerów i/lub smartfonów i są zainteresowane
  zdobywaniem nowych umiejętności lub ich utrwalaniem. Szkolenia
  komputerowe będą się odbywały w trybie zdalnym. Dlatego do udziału w
  nich zapraszamy osoby, które potrafią obsłużyć komputer i/lub
  smartfon na poziomie średniozaawansowanym i mają warunki techniczne
  pozwalające na zdalną współpracę z instruktorem.
 6. Nie są: a) uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej; b)
  uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy; c)
  mieszkańcami/podopiecznymi placówek innych niż WTZ lub ŚDS,
  finansowanych ze środków publicznych na podstawie odrębnych
  przepisów.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji. Prosimy, jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres biuro@fundacjavismaior.pl
 2. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres: Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa Z uwagi na obecną sytuację osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Na zgłoszenia czekamy do 3 lipca 2020 roku.

Zakładamy również możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

Dodatkowe informacje: Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych. Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji. W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

Dokumenty do pobrania

zgłoszenie-do-projektu-Wizyty domowe

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Raczyńską, Koordynator projektu

tel. 22 370 28 75 e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl

Projekt dofinansowany z środków PRFON

 

 

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew