starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Dla kogo dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

19-06-2020 16:12

A A A

Dla kogo dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Turnus rehabilitacyjny skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w turnusie jest płatne, ale można ubiegać się o dofinansowanie z PFRON. Na terenie powiatu sochaczewskiego placówką zajmującą się przydzielaniem środków, zgodnie z ustawowymi przepisami zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Kryteria i zasady przyznawania dofinansowania do turnusów są jasno zdefiniowane i opisane. Niestety, nie wszyscy je znają. Stąd też może to rodzić poczucie niezrozumienia dla odmownej decyzji urzędu.

Wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON w 2020 r. dla każdego dziecka jest rozpatrywany zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 59/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2020 roku (zasady dostępne na stronie PCPR http://pcpr.powiatsochaczew.pl,  zakładka Osoby Niepełnosprawne/Turnusy Rehabilitacyjne/2020).

Przyjęcie uchwały dotyczącej zasad rozpatrywania podyktowane jest tym, iż powiat od wielu lat otrzymuje niewystarczające środki finansowe na realizację zadań w stosunku do potrzeb. Rada Powiatu podejmując uchwałę określającą zadania, na które przeznacza się środki Funduszu uwzględnia, w miarę możliwości, potrzeby osób niepełnosprawnych zarówno z zakresu rehabilitacji zawodowej jak i społecznej. W roku bieżącym na dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z budżetu państwa została przyznana kwota 260 000,00 zł. Mimo, że jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb wszystkich wnioskodawców. Do dnia dzisiejszego (tj. 19.06.2020 r.) do PCPR-u wpłynęło blisko 250 wniosków, średnie dofinansowanie dla dziecka, czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawnej oraz jego opiekuna to kwota ponad 2 600,00 zł. Dlatego też zgodnie z przyjętymi zasadami dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym od wielu lat przyznawane jest co 3 lata.

Kryterium stopnia niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia nigdy nie podlega ocenie. Stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany bądź znaczny) nadawany jest od 16 roku życia, więc KAŻDA choroba dziecka powodująca jego niepełnosprawność jest podstawą udziału w turnusie rehabilitacyjny.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania przez osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania innych wnioskodawców bądź też (zgodnie z opublikowanymi zasadami), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację życiową, zdrowotną, dochodową, na podstawie informacji uzyskanych od wnioskodawcy i na wniosek wnioskodawcy, w oparciu o opinię komisji ds. oceny wniosków z zakresu dofinansowania ze środków PFRON.

Katarzyna Kajak

Dyrektor PCPR w Sochaczewie

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew