starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Projekt "Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin"

03-08-2020 11:57

A A A

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin


Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację trzyletniego projektu "Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin". Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Okres realizacji zadania: 01.07.2020 r. – 30.11.2022 r.

Z programu mogą skorzystać:
Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny, które:
- przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze
- zmagają się z trudnościami lub kryzysowymi sytuacjami rodzinnymi i życiowymi
- rodziny których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają

W ramach programu odbiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych usług:
- Specjalistycznej pomocy psychologa i pedagoga dla rodzin i jej członków (konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski)
- Warsztatów umiejętności wychowawczych
- grup wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych
- wsparcia metodą asysty rodzinnej
- spotkań integracyjnych dla rodzin z dziećmi
- poradnictwo socjalnego

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne  Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
    ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), tel.  518 452 047, 22 253 49 47
    ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67
    ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), tel. 696 509 924
    ul. Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93
Oraz w terenie.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047
e-mail: zapisy@sdr.org.pl

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew