starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność"

A A A

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego wraz Starostą Sochaczewskim myśląc o rozszerzeniu działalności służacej niepełnosprawnym mieszkańcom naszego powiatu i mając na uwadze ich szczególne potrzeby podjęli decyzję o przystąpieniu do realizacji programów organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”.

Programy Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie są adresowane do osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wsparcie niezależności oraz ułatwienie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programów dostępnymi w dedykowanych im zakładkach: Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące programów obecnie realizowanych przez PFRON znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/.

44846 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew