starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Punkt konsultacyjny

A A A

Punkt konsultacyjny powstał z myślą o usamodzielniających się wychowankach pieczy zastępczej oraz ich opiekunach.

W jego skład wchodzą pracownicy PCPR, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz wychowawcy z POW Antares.

Głównym celem punktu konsultacyjnego jest długoterminowa i regularna pomoc dla młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów/rodziców zastępczych w procesie usamodzielniania, poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.

Działania w ramach Punktu Konsultacyjnego będą skupiały się na:
a) wsparciu indywidualnym, jednorazowym lub cyklicznym w formie konsultacji specjalistycznych,
b) prowadzeniu warsztatów i spotkań grupowych,
c) działaniach edukacyjnych i informacyjnych w zakresie procesu usamodzielniania,
d) organizowaniu spotkań i współpracy ze specjalistami zewnętrznymi w zależności od potrzeb Korzystających,
e) organizowaniu działań samorzeczniczych w obszarze usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew