starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

"Zdobywać szczyty"

A A A

"Zdobywać Szczyty " to nawa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Stacja Dom we współpracy z PCPR Sochaczew. Celem tego projektu jest wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej i ich opiekunów.

Założenia projektu:

 • czas trwania: listopad 2021 - czerwiec 2023
 • beneficjentami projektu są dzieci i ich opieknowie przebywający w pieczy zastępczej
 • cel: wspomaganie procesu usamodzielaniania się młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
 • w ramach projektu:
  • powstanie punkt konsultacyjny Samodzielni - bezpłatny punkt konsultacyjny dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów
  • odbędą się spotkania integracyjne, a w ich ramach do wyboru: - zajęcia artystyczne, zajęcia teatralne lub sztuki walki (samoobrona),
  • odbędą się spotkania warsztatowe:
   • warsztaty informatyczne,
   • praktyczna edukacja prawno-ekonomiczna (wyrabianie dowodu osobistego, zakładanie konta bankowego, jak znaleźć mieszkanie, jak znaleźć pracę i założyć własną firmę i wiele innych ciekawostek),
   • warsztaty z odwagi i asertywności,
   • warsztaty odkrywania swoich talentów i mocnych stron,
   • warsztaty komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów,
  • planowany jest wyjazd integracyjny i spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • dla starszej młodzieży – pierwsza praca – zorganizowanie staży pracowniczych.
44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew