starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

Wnioski do pobrania

A A A

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2023 r.

 

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2023 r.

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ, ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH

Wniosek o dofinansowanie w likwidacji barier architektonicznych w 2023r.

Wniosek o dofinansowanie w likwidacji barier w komunikowaniu się w 2023r.

Wniosek o dofinansowanie w likwidacji barier technicznych w 2023r.

 

Zasady przyznawania dofinansowania w 2023r. do likwidacji barier

 

Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika w 2023r.

 

SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2023r.

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2023r.

 

Uchwała z 13 lipca 2023 i ZASADY przyznawania dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2023r. 
ZASADY przyznawania dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjneg w 2023r.

 

SPORT, KULTURA, REKREACYJNA I TURYSTYKA

Wniosek RS dla instytucji - organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2023r.

Wniosek RS dla instytucji - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny w 2023r.

 

Regulamin dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

Wniosek AS M-I Obszar A – Zadanie 1 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar A – Zadanie 2 lub 3 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar A - Zadanie 4 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar B - Zadnie 1 lub 3 lub 4 - 2023r.   

Wniosek AS M-I Obszar B - Zadanie 2 - 2023r. 

Wniosek AS M-I Obszar B - Zadanie 5 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar C - Zadnie 1 - 2023r.   

Wniosek AS M-I Obszar C - Zadnie 2 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar C - Zadnie 3 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar C - Zadnie 4 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar C - Zadnie 5 - 2023r.

Wniosek AS M-I Obszar D - 2023r.

 

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

Wniosek M-II Dofinansowanie kosztów nauki - 2023r. 

 

 

 

37905 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew