starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Standardy Ochrony Małoletnich

A A A

Zapisy znowelizowanej Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich weszły w życie w połowie lutego 2024 r. i z tą datą zaczął również obowiązywać art. 22b i 22c powyższego aktu nakładający obowiązek przyjęcia standardów ochrony małoletnich przez każdy organ zarządzający jednostką systemu oświaty, oraz inną placówką prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Organizatorzy takiej działalności na wprowadzenie standardów mają czas do połowy sierpnia 2024 r.

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Zarzadzenie nr 5/2024 z dnia 15.04.2024 r. Dyrektora PCPR w Sochaczewie w sprawie wprowadzenie Polityki oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w PCPR w Sochaczewie.pdf

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem.pdf

 

Skrócona wersja graficzna:

 

44846 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew