starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

A A A

Głównym założeniem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację i ćwiczenia korygujące zachowania, przekonania i intencje. Działania nasze mają na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc
 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

Program zaplanowany jest na 26 spotkań raz w tygodniu (z czego dwa to spotkania indywidualne służące kwalifikacji ). Zajęcia podzielone są na 8 bloków tematycznych. Na każdy z nich przeznaczamy trzy spotkania.  W programie może uczestniczyć każdy, kto nie radzi sobie z własnymi zachowaniami przemocowymi, oprócz:

 • osób chorych psychicznie
 • nałogowych hazardzistów
 • osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii
 • osób, które nie są sprawcami przemocy domowej.

 

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew