starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

Mediacje Rodzinne

A A A

PCPR w Sochaczewie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych mediacji rodzinnych prowadzonych przez mediatora mgr Ewę Kajetaniak.

W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt:

  • osobisty w siedzibie PCPR-u w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, pok. 112,
  • bądź telefoniczny pod numer (46) 864 18 63.

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. 

Mediacja opiera się na kompromisie, na zasadzie:

ja wygrałem = ty wygrałeś  

Celem mediatora jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Jest osobą moderującą wspólną dyskusję stron, które dążą do wypracowania wspólnego porozumienia.

 

5 filarów mediacji:

      dobrowolność 
      akceptowalność 
      poufność 
      neutralność 
      bezstronność 
 
 
Mediator nie rozstrzyga sporu, nie jest sędzią, ani arbitrem.
 
 

 

42926 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew