starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Wersja kontrastowa

"BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021

A A A

"BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ❤️ŚĆ!" 

to  kampania społeczna, promującą rodzicielstwo zastępcze, którą swoim patronatem objęła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. Kampania została dofinansowana ze środków Fundacji EY. Partnerami projektu są: MOPS Sochaczew, Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej "Stacja Dom" oraz kawiarnia Łoskot CAFE. Patronat medialny nad kampanią objęło Radio Sochaczew oraz portal tusochaczew.pl

Rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym środowiskiem wychowawczym. Dobrze funkcjonująca rodzina daje dziecku poczucie więzi i doświadczenia, niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju. To w rodzinie dziecko ma możliwość poprzez codzienną obserwację, zapoznać się z pełnionymi w niej rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. Niestety czasem w rodzinie pojawia się kryzys i dziecko nie może pozostać w swoim rodzinnym domu i wtedy należy je umieścić w bezpiecznym i przyjaznym dla niego środowisku. Takim właśnie miejscem jest rodzina zastępcza.

Niestety na dzień dzisiejszy ilość dzieci, które potrzebują tego rodzaju wsparcia jest zdecydowanie  większa niż ilość rodzin zastępczych do których mogłyby trafić. Mamy nadzieję dotrzeć z informacjami dotyczącymi pieczy do jak największej liczby mieszkańców naszego powiatu i sprawić, że czyjeś serca zabiją szybciej, mocniej i sprawią, że pojawią się nowi kandydaci do pełnienia tej jakże ważnej roli.

Chcemy naszym mieszkańcom pokazać, że bycie rodzicem zastępczym to szczególne wyzwanie, które wymaga tolerancji, szacunku, cierpliwości, stanowczości, ale również dużej dawki optymizmu i zrozumienia potrzeb dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby osoby, które podejmują takie wyzwanie doświadczały wsparcia zarówno od instytucji, ale również lokalnej społeczności.

Celem naszej kampanii jest również pozyskanie rodzin pomocowych, wspierających oraz wolontariuszy, którzy mogli by pomóc istniejącym rodzinom w realizacji codziennych obowiązków, w udzielaniu korepetycji czy organizacji czasu wolnego dzieciom.

W ramach kampanii planujemy szereg różnych aktywności:

- spotkania, te bardziej oficjalne w formacie dni otwartych gdzie na wszelkie pytania odpowiedzą specjaliści i te mniej oficjalne, przy kawie gdzie będzie można spotkać się bezpośrednio z rodzinami zastępczymi, 

- ruchomą wystawę zdjęć i historii rodzin zastępczych z naszego powiatu

- warsztaty dla rodziców biologicznych i zastępczych.

- konkurs z nagrodami, ale szczegółów na razie nie zdradzamy.

- na terenie wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego będzie można znaleźć banery reklamujące kampanię

- w maju 2021 zakończenie kampanii połączone z uroczystymi obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Kampania realizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Ernst &Young w ramach konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna" a działania objęte są patronatem Jolanty Gonta, starosty sochaczewskiego.

Środki na dofinansowanie kampanii udało nam sie pozyskać z grantu Fundacji Ernst &Young, w ramach konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna". Złożony wniosek znalazł się w gronie 42 zakwalifikowanych do I edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”. Dofinansowanie otrzymało jedynie 9 podmiotów, w tym nasz, który znalazł się ex aequo w trójce najwyżej ocenionych.

42926 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew