starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności Kontakt o nas OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE piecza zastępcza "BĄDŹ NADZIEJĄ NA MIŁ♥️ŚĆ!" ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! KAMPANIA SPOŁECZNA 2020/2021 Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne interwencja kryzysowa "Senior w centrum"❗️❗️❗️ - Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych Pomoc społeczna Konkursy Ważne numery kontaktowe BIP Standardy Ochrony Małoletnich Wersja kontrastowa

konferencja

A A A

Konferencja

Konferencją 28. września br. zainaugurowaliśmy społeczną kampanię, promującą rodzicielstwo zastępcze „Bądź nadzieją na miłość”. Kampania realizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Ernst &Young w ramach konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna". Działania objęte są patronatem Jolanty Gonta, starosty sochaczewskiego.

W wydarzeniu udział wzięli Jolanta Gonta starosta sochaczewski, reprezentujący Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, dyrektor jego biura Michał Orliński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Kajak, Anna Pawłowska członek Zarządu Powiatu, wspierająca projekt oraz przedstawiciele naszych partnerów, rodziny zastępcze z terenu powiatu sochaczewskiego i oczywiście przedstawiciele sochaczewskich mediów.

Podczas konferencji Dyrektor PCPR Katarzyna Kajak zaprezenetowała zgrodzmadzonym gościom, planowane aktywności w ramach Kampanii oraz materiały graficzne promujące kampanię m.in. premierowy film promujący rodzicielstwo zastępcze „Bądź nadzieją na miłość”, przenośną wystawę zdjęć i historie rodzin zastępczych.

Głos zabrała również Pani Starosta Jolanta Gonta:

"Rodziny zastępcze mają dać dziecku będącemu w trudnej, życiowej sytuacji poczucie przynależności, akceptacji, miłości, przygotowywać je do pełnienia ról w dorosłym życiu, uczyć prawidłowej komunikacji z innymi ludźmi, prawidłowych relacji, okazywania emocji, prawidłowych zachowań i norm społecznych. Opiekunowie muszą czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka, kształceniem i wychowaniem. Jest to odpowiedzialne zadanie, spoczywające na rodzicach zastępczych, ale niezwykle ważne i potrzebne. Ten projekt, który dziś inaugurujemy ma to wszystko przybliżyć i uświadomić, ma do podjęcia tej niezwykle ważnej roli zachęcić, ma też pokazać wszystkim, że nie należy się tego obawiać, że są instytucje, które wspierają i prowadzą rodziców zastępczych w sprawowaniu opieki nad przyjętym do rodziny dzieckiem'.

Wszystkim zgromadzonym serdecznie dziękujemy za przybycie i okazane wsparcie.

Kampania potrwa do 31 maja 2021, jej podsumowanie zostanie połączone z uroczystymi corocznymi obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

Galeria zdjęć z konferencji

44080 odwiedzin
powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew